SKF och Luleå tekniska universitet förnyar samarbetet

SKF och Luleå tekniska universitet förlänger samarbetet inom området avancerad tillståndsövervakning. Det nya avtalet sträcker sig till år 2020.

– Vi är väldigt glada för den här satsningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. SKF är en viktig industripartner för oss och jag är övertygad om att samarbetet kommer att leda till fortsatt forskning och innovation av hög kvalitet.
Samarbetet med SKF gäller Luleå tekniska universitetets forskare inom maskinelement, drift- och underhållsteknik samt EISLAB. Kombinationen av dessa områden gör samarbetet extra intressant för SKF.
– Vi vill kombinera kunskap i den fysiska världen med den digitala, och vi tror att Luleå tekniska universitet är rätt plats för att göra det, säger Laura Montagna, Director New Technologies & University Cooperations vid SKF. Vi har arbetat tillsammans sedan länge, vilket skapar förtroende mellan parterna och underlättar utbytet. Samarbete med universitet är viktigt för SKF eftersom det ger tillgång till ny kunskap och exponerar SKF:s egna forskare för nytt tänkande.
Det avtal som nu undertecknats är en förlängning av avtalet som skrevs år 2012 och sträcker sig i första hand till 2020. Det finns också planer för ett fortsatt samarbete efter 2020.
– Syftet med samarbetet är att genomföra avancerad forskning inom området för diagnosteknik och prognosteknik för rullningslager, roterande utrustning och applikationer för ökad prestanda och produktivitet, säger Pär Marklund, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Det är dessutom viktiga områden för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål.
– SKF har ett stort kunnande inom området och är en global marknadsledare som gör att vi tillsammans kan utveckla lösningar som kan gynna många branscher.
Samarbetet mellan SKF och Luleå tekniska universitet har tidigare fått stor uppmärksamhet, bland annat i ett industrinära samarbete med BillerudKorsnäs i Karlsborg. Där utvecklade forskare, industri och SKF en nydanande sensor som varnar för vatten i fettsmorda lager och därigenom förhindrar allvarliga skador på maskinerna. En lösning som kan resultera i minskade driftstopp i pappers- och massafabriker och stålverk och därmed besparingar på flera miljoner.

Comments are closed.