Touchtriggning i Agilents 4000X-serie oscilloskop

Agilents nya oscilloskop i InfiniiVision 400 X-serien har touchskärm som förenklar handhavandet. Bland annat kan operatören med ett finger peka ut var triggpunkten skall ligga. Tack vare snabb uppdatering minskas risken för att ett intermittent förlopp missas.

Den nya oscilloskopserien är utrustad med 12 tums skärm för att öka både tydlighet och handhavande. Tack vare en uppdatering med hela 1 miljon vågformer per sekund minimeras risken för att oscilloskopet missar sällan förekommande förlopp. En demonstration på Electronica visade tydliga skillnader gentemot oscilloskop med mera lågfrekvent uppdatering, där de intermittenta förloppen inte visade sig alls.
Toutchskärmen utnyttjas i instrumentet på så sätt att man kan peka på exempelvis ett förlopp som återkommer sällan, för att trigga på det.
4000X-seriens oscilloskop kan fullt utrustade sägas vara fem instrument i ett där det förutom oscilloskopfunktionen ingår inhämtning av digitala kanaler, protokollanalys, digital voltmeter och dubbelkanals generisk vågformsgenerator (arbitreringsgenerator)
Som option kan följande bussar stödjas: MILS-STD 1553, ARINC 429, I2S, CAN/LIN, FlexRay, RS232/422/485/UART, I2C/SPI och USB 2.0 high-speed, full-speed samt low-speed triggning och analys.
InfiniiVision 400X-serien omfattar modeller med bandbredderna 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz och 1,5 GHz och med 2 eller 4 kanaler. Maximal samplingshastighet är 2,5 GSa/s, eller 5 GHz då halva antalet kanaler används.

 

Comments are closed.