Net Insight bygger DTT-nät i Brasilien

Det brasilianska TV-bolaget TV Integração, anslutet till TV Globo, väljer Net Insights Nimbra-plattform för att bygga ett nytt regionalt DTT-nät som ska hantera kontribution, distribution och IT-tjänster.

Det nya DTT-nätet baseras på Net Insights Nimbra-plattform och ger TV-Integração ett kostnadseffektivt nät för optimal bandbreddsanvändning och som integrerar alla tjänster i ett och samma nät.
Nätet är en del av ett statlig intitiativ i syfte att nå ut med digital-TV till städer med mer än 50 000 invånare och ska slutföras före FIFA 2014.
Den första fasen av utbyggnaden inkluderar mer än 50 noder som består av Nimbra 300-serien. Delar av nätet kommer att vara i drift redan under det sista kvartalet 2012.
Net Insight utnämndes av Branschorganisationen Svensk Elektronik och Elektronik i Norden till Årets Elektronikföretag 2010.

Comments are closed.