Toshiba väljer Obducat-teknologi

Malmö-företaget Obducat har fått en order från Toshiba på ett nanoimprintlitografisystem (NIL-system). Systemet skall användas för avancerad FoU inom nyckelapplikationsområden som exempelvis optoelektronik.

Ordern kommer via Obducats japanska distributör, Canon Marketing Japan, och Obducats teknologi valdes i konkurrens med andra leverantörer efter flera utvärderingar av imprinttester. Obducats imprintteknik demonstrerade den bästa imprintkvaliteten med ett minimum av defekter. Obducats patenterade IPS- och STU-processer användes vid genomförandet av utvärderingen.
– Vi är mycket stolta över att ha blivit valda i denna tuffa konkurens, säger Patrik Lundström, vd för Obducat AB. Vi ser Toshiba som en av nyckelaktörerna inom flera av de applikationsområden där vi har vårt marknadsfokus.
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Comments are closed.