Fortsatt nedgång för elektronikdistribution

De senaste siffrorna från distributörsorganisationen IDEA visar en fortsatt minskning med 13 procent under andra kvartalet 2009. Men förhållandet mellan order och fakturering (book to bill) har förbättrats och ligger nu nära ett.

Enligt Adam Fletcher, vp för IDEA ligger siffrorna på underkanten av de prognoser som företaget tidigare gjorde, men i nivå med det finansiella resultatet för många sektorer i den globala komponentmarknaden.
– Nedgången i både orderingång och fakturering ligger på ca 30 procent för första halvåret i år, jämfört med första halvåret förra året. Det följer den allmänna globala nedgången och visar att 2009 inte kommer att följa de historiska trenderna. Vi tror nu att vi är på väg in i en period där nedgången planar ut och där industrin stabiliseras under andra halvan av året. Men vi får räkna med att fortsätta en tid på botten av recessionen och det är knappast troligt att vi får se någon stabil tillväxt förrän den här tiden nästa år.
IDEA-medlemmarna bekräftar att det är svårt att se fasta trender just nu.
– Det gäller nu att kunna agera snabbt och följa de förändringar som sker när det gäller både tillgång och efterfrågan, säger Fletcher. Förändringarna blir troligen snabba, dessutom ser vi prisökningar på grund av höjda råvarukostnader och fluktuationer i växelkurser.
Faktureringen sjönk alltså med 13 procent under andra kvartalet jämfört med föregående, och med 30 procent jämfört med samma kvartal förra året. Nedgången fördelades ganska jämnt, med 30 procent för halvledare, 31 procent för passiva komponenter och 27 procent för elektromekaniska komponenter och övriga.
Orderingången minskade med sju procent jämfört med föregående kvartal och 31 procent jämfört med samma kvartal förra året. Nedgången fördelades också här ganska jämnt, med 32 procent för halvledare, 33 procent för passiva komponenter och 28 procent för elektromekaniska komponenter och övriga.

Comments are closed.