Toshiba släpper kretsar för motorstyrning

Toshiba Electronics släpper två nya produkter inom sitt utbud av mikrostyrkretsar baserade på ARM Cortex-M4F. Vardera chip kan användas för att styra två borstlösa likströmsmotorer samtidigt.

De nya mikrostyrkretsarna, benämnda TMPM470FDFG och TMPM475FDFG, syftar enligt Toshiba till att tillfredsställa en ständigt ökande efterfrågan på mer energieffektiva motorer och att införliva vektoringsteknik för att säkerställa effektiv motorstyrning. TMPM475FDFG integrerar dessutom en CAN (Controller Area Network)-styrenhet som krävs för användning i specialiserade fabriksautomationssystem.

Styrkretsarna kan användas i många tillämpningar, till exempel i hushållsmaskiner såsom tvättmaskiner och kylskåp och utrustning för luftkonditionering.

 TMPM470FDFG och TMPM475FDFG är baserade på ARM Cortex-M4F och kan klockas på upp till 120 MHz. De omfattar två moduler, var och en innehåller en programmerbar motordrivdel, 12-bitars AD-omvandlare och vektormotor. Styrkretsarna kan simultant styra två borstlösa likströmsmotorer från ett och samma enda chip.

Kretsarna är kapslade i en 14 x 14 LQFP100 och kan matas med en driftspänning från 4,5 till 5 V.

Comments are closed.