Ger råd om grön omställning

En grupp ledande forskare och experter över hela världen har gått samman och bildat ett rådgivande organ för regeringar, städer och organisationer runt om i världen som behöver stöd att lägga upp strategier för sin klimatomställning. En av medlemmarna är professor Lars J Nilsson vid Lunds universitet.

Lars J NIlsson är en av energiforskarna som ingår i det nybildade rådet.

Gruppens samlade kompetens har redan bistått 200 regeringar och organisationer i 27 länder.

– Den här blandningen av praktiker, konsulter och forskare är unik och kan förhoppningsvis komma till stor nytta. Den snabba utvecklingen av grön teknologi i kombination med stora hållbarhetsutmaningar innebär att världen står på tröskeln till en stor omställning i energi- och transportsystemen, säger Lars J Nilsson.

Gruppen har redan bistått megastaden Seoul i Korea med att lägga upp strategier för en grönare stad. Utfallet blev så bra att gruppen nu alltså har permanentats under namnet International Energy Advisory Council (IEAC).

Det nybildade rådet leds av Allan Jones som har drivit omställningsprojekt bland annat i London och Sydney. Borgmästare, politiker och andra ledande personer har gett sitt stöd och sin uppmuntran till initiativet.

– Bland annat har representanter för Världsbanken sagt att den här typen av gränsöverskridande organisation behövs, säger Lars J Nilsson som berättar att fler uppdrag är på gång.

Comments are closed.