Toshiba och Microsoft i IoT-avtal

Toshiba meddelar att de tecknat ett samarbetsavtal (MoU) med Microsoft om att utveckla gemensamma lösningar för sakernas Internet. De båda företagen kommer bland annat att utnyttja Microsofts Azure IoT-molninfrastruktur för sensordatabaserade applikationer inom olika marknadssegment.

De båda företagen kommer att använda Toshibas ApP Lite (Application Processor Lite), ”svarta lådor” för fordon, sensorer och molnlagringstjänster och Microsoft tillhandahåller företagets IaaS (Infrastructure as a Service), Azure ExpressRoute och Azure Machine Learning.

Comments are closed.