Högnivåblandare drar mindre effekt

Kretsen F1178, med dubbla blandare för 3,3 – 3,8 GHz, har högre interceptpunkt men drar lägre effekt, jämfört med tidigare motsvarigheter för exempelvis LTE-TDD-system.

Hög linjäritet är nödvändigt i system som LTE-TDD. Hur mycket kretsen kan styras ut anges oftast som interceptpunkt eller punkten där 1 dB kompression inträder.
I det är fallet anges IP3O till +38 dBm respektive +10.7 dBm P1dBI.
Blandarkretsen har 9,0 dB förstärkning vilket borde betyda att IIP3 (eller IP3I) är +29 dBm. (Varför anger man inte IIP3 för en mottagarblandare? Svaret är väl troligen att OIP3 eller IP3O ger ett högre värde i databladet! Red anm).
Den nedre gränsen bestäms av brustalet, i det här fallet 9,0 dB.
F1178 kan snabbt kopplas ned (200 ns) och upp för att spara effekt i tidsmultiplexerade (TDD) system. Under denna omställning ändras inte impedansen mot lokaloscillatorn vilket bland annat annars skulle riskera att ge “pulling”.
Kretsen sägs ha utmärkt kanalisolation: 44 dB. Den är pin-kompatibel med IDTs- blandarkretsar i serien “zero-distortion” för lägre frekvenser. Effektförbrukningen uppges till 1,4 W vid 5,0 V matningsspänning.

 

Comments are closed.