Tobii tar in riskkapital

Tobii tar in 16 miljoner euro i syfte att stärka företagets produktutbud samt till utländska satsningar. Det är riskkapitalbolagen Amadeus Capital Partners och Northzone Ventures samt företagets befintliga investerare Investor Growth Capital som går in med pengarna. Riskkapitalet ska användas till att expandera Tobiis ögonspårningsteknik inom befintliga och nya marknader och till nya användningsområden. Idag används Tobiis lösningar för ögonspårning av företag som vill skaffa sig kunskap om konsumentbeteende och programvarors användbarhet. Tekniken används även inom olika delar av den akademiska forskningen. Tobii tillverkar dessutom enheter för ögonstyrd kommunikation samt andra kommunikationssystem för funktionshindrade.

Comments are closed.