Omoderna komponenter i internationell konferens

Representanter från världens elektronikindustrier samlas den 29 juli till 1 juli i Cambridge för att diskutera de problem omoderna komponenter ställer till med.

Det är Component Obsolescence Group (COG) som anordnar sin sjätte konferens "Obsolescence and Maintainability Challenges in the 21st Century). Tvådagarskonferensen, med tillhörande utställning, kombineras med en endags workshop. Deltagarna väntas komma från såväl Nordamerika som från Europa och Asien och dessa representerar varje disciplin som berörs i försörjningskedjan.
Ian Blackman, vd för COG, säger:
– Väsentligt kortare livscykler för komponenter, ökad påverkan från lagar och regleringar som REACH och RoHS liksom påverkan av världsrecessionen betyder att företag inom alla sektorer berörs av problemen med omoderna komponenter.

Comments are closed.