Annons

Tobii börsnoteras

Eyetrackingföretaget Tobii meddelar att de har för avsikt att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq, Stockholm.

”Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att bredda aktieägarbasen, öka Tobiis kapital och ge Tobii tillträde till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och därigenom utöka bolagets finansieringsalternativ, vilket förväntas bidra till bolagets fortsatta försäljnings- och vinstutveckling”, skriver företaget i ett pressmeddelande och fortsätter.

”Erbjudandet att förvärva aktier i Tobii omfattar huvudsakligen nyemitterade aktier. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Genom Erbjudandet kommer Tobii att tillföras cirka 450 miljoner kronor. Tobii avser att använda merparten av erhållen likvid till fortsatta investeringar inom forskning och utveckling för att utveckla Bolagets teknologi för nya potentiella volymmarknader.”

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Tobiis aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beroende på rådande marknadsförhållandena förväntas noteringen slutföras under det andra kvartalet 2015.

Comments are closed.