Bättre metod för smarta kläder

Så kallade smarta, elektriskt ledande textilier måste vara praktiska och bekväma att använda. Nu har en doktorand vid Högskolan i Borås hittat en förbättrad metod som med en ledande beläggning kan uppfylla dessa krav.

Doktoranden Maria Åkerfeldt, som forskar om elektriskt ledande textila beläggningar vid Textilhögskolan i Borås, har hittat en vattenbaserad beläggning (PEDOT:PSS) som gör att textil kan leda elektricitet på ett bra sätt. Framtida användningsområden för den här typen av textilier finns till exempel inom övervakning inom vården, där textilien kan användas i system som avläser hjärtrytm eller andra rörelser. Den kan också användas till skydds- eller sportkläder med mera.

– Det viktigaste med min forskning är att den med hjälp av giftfria och någorlunda miljövänliga metoder kan skapa smarta, övervakande textilier för olika områden i samhället, säger Maria Åkerfeldt. Jag tycker också det är viktigt att metoden har utvecklats för industriella metoder så att den kan gagna svensk textilindustri, som ju har överlevt tack vare en förmåga att anpassa och specialisera sig.

Maria Åkerfeldts disputerade den 23 mars med sin avhandling ”Electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS”.

– Ett skäl till att min forskartjänst skulle handla om just beläggning är att det görs som ett slutberedningssteg och därför tillåter flexibilitet i tillverkningsprocessen. Nu har jag hittat en variant som fungerar. Jag har också justerat den för olika tillämpningar och försökt hitta vägar som ska göra det tillgängligt för industriproduktion.

Förutom att den ska ha en bra elektrisk ledningsförmåga är tanken att beläggningen också ska vara följsam och anpassa sig efter materialet.

– En grundtanke var ju att hitta metoder för att skapa textilier som kan leda elektricitet och ändå kännas ungefär som vanliga textilier.

Så är det med beläggningen med PEDOT:PSS. Beroende på tjocklek känns den enligt forskaren knappt alls, eller ungefär som en gummiartad beläggning på textilien. Beläggningen kan göras på ena sidan av textilien och när det handlar om plagg placeras det på den sida som inte är mot huden.

Comments are closed.