Tio år innan elbilarna tar över

Hälften av Sveriges kommuner och bolag (50,5 procent) uppger att de inom tio år tror sig ha en fordonsflotta som till största delen utgörs av elbilar. Det visar Schneider Electrics undersökning Energiindikatorn 2012.

Jämfört med svenska kommuner tror de svenska bolagen på ett snabbare införande av elbilar i deras fordonsflotta. Inom tio år förväntar sig sex av tio svenska bolag (62 procent) ha en fordonsflotta som domineras av elbilar. Endast fyra av tio svenska kommuner anger samma prognos (39 procent). 42 procent av de svenska kommunerna tror att det kan ta upp till 20 år för att få en fordonsflotta med en majoritet av elbilar.

– Elbilarna har tyvärr inte fått någon springande start på den svenska marknaden, varken på privat eller på tjänstebilssidan. Detta ser vi är ett resultat av två saker. För det första tvekar många kring elbilarnas räckvidd, pris och kvalitet. För det andra så har Sverige inte lyckats ta fram tillräckligt attraktiva incitament eller subventioner för elbilen, speciellt för företag. Undersökningens resultat visar just detta då prognosen för elbilens inträde i fordonsflottorna är minst sagt långsiktig, säger Gustav Gustavsson, affärsansvarig Laddning av elfordon på Schneider Electric

Enligt Schneider Electrics undersökning utgör just utbud, pris och elbilarnas batterikapacitet de största barriärerna för elbilens inträde i bolagens och kommunernas fordonsflottor. Chefer på svenska bolag och kommuner tror samtidigt på ett lågt intresse hos de anställda för att byta sin befintliga tjänstebil mot en elbil.

Cheferna inom offentliga sektorn tror dock i betydligt högre grad att deras personal är intresserade av elbilen som tjänstebil, enligt Schneider Electrics.

Comments are closed.