Tillförordnad CEO för Prevas

Mats Lundberg lämnar av hälsoskäl återigen rollen som CEO på Prevas. Mats Åström, vice CEO och CFO, går in som tillförordnad CEO.

– När jag gick tillbaka till arbetet i Prevas i början av 2012 kände jag mig frisk och utvilad säger Mats Lundberg. Men då krafterna tyvärr inte till fullo har återkommit måste jag prioritera min hälsa och familj.
Mats Lundberg kommer att vara kvar i företagets ledningsgrupp fortsätta sitt arbete med att driva effektiviseringsprocessen inom Prevas. Han arbetar även aktivt i några av Prevas dotterbolag som styrelseordförande.
Mats Åström behåller även rollen som CFO i Prevas.

Comments are closed.