Nytt bolag knoppas av från Informasic

Informasic, som utvecklar inbyggda system, meddelar att de tillsammans med Encubator har knoppat ut ett nytt bolag – Cryptango AB – med verksamhet inom att utveckla och tillhandahålla säker trådlös kommunikation.

Encubator är en inkubator som avser förverkliga högteknologiska idéer tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship. Under 2010 tecknades ett avtal mellan Encubator och Informasic om att starta ett projekt för att utvärdera möjligheterna för ett nytt bolag inom marknaden för säker trådlös kommunikation. Detta projekt uppges nu ha blivit så framgångsrikt att det har ombildats till ett bolag, Cryptango AB, där Informasic blir en av delägarna.

Cryptango fokuserar på trådlös kommunikation inom industri- och automationsmarknaden, särskilt inom samhällets kritiska infrastrukturer. De trådlösa kommunikationslänkar som används i moderna SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) är sårbara på grund av deras oskyddade ”over-the-air”-länkar. Genom att lägga till en säkerhetslösning (Xcrypt) kan dessa länkar direkt få en mycket hög säkerhetsnivå, enligt Informasic.

Xcrypt-enheterna kan också adderas till befintlig infrastruktur, vilket ger möjligheter till en enkel och smidig installation.

– Att vara en kontraktsutvecklare/designhus och samtidigt försöka starta upp en produktlinje är en utmaning. Men samarbetet med Encubator har gjort det smidigt för oss att utveckla en idé och knoppa ut den i ett separat bolag, där vi fortfarande kan få en del av det framtida värdet, säger Leif Åkesson, vd för Informasic.

– Allt fler IT-attacker mot samhällets kritiska infrastruktur, som exempelvis vatten, energi, transporter etc. har skapat en stor efterfrågan på bättre säkerhetslösningar som även inkluderar PLC-er och liknande styrenheter. Cryptango kan i efterhand addera säkerhet till sådan infrastruktur, vilket gör att våra kunder kan undvika stora modifierings- och stilleståndskostnader, säger Hassan Jalal, vd för Cryptango.

– Med en enorm global marknad fördelad på flera olika sektorer har Cryptango inlett sin resa med att säkra kommunikationen inom VA-området. Mycket positiv respons från kunder i detta segment, samarbete med myndigheter och andra organisationer, samt intresse från stora leverantörer, gör att Cryptango har goda förutsättningar för att kunna bli ett framgångsrikt säkerhetsföretag, säger Hassan Jalal i ett pressmeddelande.

Comments are closed.