Tieto växer och får pris i Kina

Tieto har utnämnts till den snabbast växande leverantören i Kina inom FoU som avser mobiltelefoner. Utmärkelsen gäller år 2009 och delades ut på Mobile Industry Congress of China, som arrangerades av den statliga organisationen China Institute of Communication i december 2009.

Tieto Sweden AB uppger att de fått utmärkelsen på grund av sina intäkter och antal anställda, ökat antal kunder och för tjänster som levererats till lokala kunder, som till exempel China Mobile. Utmärkelsen togs emot av Zhao Likang, ansvarig för FoU för mobiltelefoner på Tieto China.

Antalet anställda på Tieto China har sedan 2003 mer än fördubblats varje år och uppgick till närmare 460 personer i slutet av september 2009.

– Kina är en viktig marknad för Tieto, särskilt inom FoU för telekomindustrin, och målet är att öka antalet anställda i Kina till 1 000 personer till slutet av 2010. Tieto China växer i tre dimensioner: som leveranscenter till globala mobiltelefontillverkare, med kundernas egna verksamheter i Kina och genom nya lokala kunder, till exempel operatörer, säger Pekka Viljakainen, chef för Tieto International.

Comments are closed.