Forskar om framtidens flygsystem

Ett nytt forskningsprojekt vid högskolan i Skövde kan bidra till hur framtidens flygsystem utformas.

Projektet ska studera hur informationsfusion kan användas för att utveckla system som hjälper piloter att fatta korrekta beslut. Informationsfusion handlar om att samla ihop information från många olika källor, göra informationen så förstålig och användbar att det går att fatta bättre och snabbare beslut med stöd av den. Det projekt som forskare vid högskolan i Skövde nu arbetar med handlar om att använda informationsfusion för att utveckla beslutsstöd anpassade till framtidens piloter och flygsystem. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Projektet är en konsekvens av det högkvalitativa forskningsprogram inom informationsfusion som bedrivs vid högskolan i Skövde sedan några år tillbaka, menar Göran Falkman som är ansvarig för högskolans del i projektet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Saab i Linköping och forskningsgruppen Skövde Artificial Intelligence Lab vid högskolans Forskningscentrum för Informationsteknologi.

Det nu aktuella projektet ska dels studera situationsanalys, det vill säga hur datorsystem kan användas för att analysera den situation som flera samverkande flygsystem befinner sig i. Situationsanalysen ska användas som grund för att fatta taktiska beslut. Projektet ska också studera hur lägesbild och övrig information ska presenteras för piloterna så att dessa kan fatta rätt beslut i en given situation.

– Situationen som pilot och flygplan befinner sig i är extrem. Datorsystemen vi utvecklar måste ta hänsyn till aktörer som finns både på marken och i luften. Lägg till detta att allt måste gå snabbt och att möjligheterna till databearbetning, datapresentation och datakommunikation är starkt begränsade. Jämfört med mycket av vår tidigare forskning inom området ställer den här situationen helt nya krav på de lösningar vi kommer fram till, säger Göran Falkman.

Vinnova delfinansierar projektet med drygt 8 miljoner kronor inom sitt nationella flygtekniska forskningsprogram. Totalt kommer 17,7 miljoner att satsas på projektet över en fyraårsperiod. Projektet avslutas sommaren 2013.

Comments are closed.