Tidiga tecken på konjunkturuppgång

Efter det att marknaden för SMT-utrustning varit stark under 2010 och början av 2011 sjönk siffrorna under andra halvåret 2011 och i början av 2012. Vid utgången av det andra kvartalet 2012 ser dock marknadsanalytikerna vid Siplace de första tecknen på en konjunkturuppgång.

Nya beställningar och leveranserna ökar, särskilt till Kina, som för närvarande står för ungefär halva den globala marknaden. Resten av Asien samt Nord- och Sydamerika släpar efter men en titt på de kvartalsvisa siffrorna visar här på en liten tillväxt eller stabilisering. Totalt sett ligger dock resultatet fortfarande under förra årets nivå, konstaterar tillverkaren av produktionsutrustning Siplace.

Det är bara Europa som uppvisar en negativ trend. Det är också här som Siplace är mest skeptiska mot att få se en vändning i närtid.

Den ekonomiska återhämtningen blir särskilt tydlig vid kvartalsvisa jämförelser. Leveranserna ökade enkelsiffrigt under det första kvartalet 2012. Därefter ökade leveranserna med nästan fem gånger i en jämförelse mellan det första och andra kvartalet 2012. Det faktum att leveranserna till den kinesiska marknaden steg tre gånger snabbare under samma period jämfört med resten av världen visar på landets dominerande roll. Nästan 50 procent av all ny utrustning som levererats gick till kinesiska kunder under de första sex månaderna av 2012. I Europa sjönk antalet leveranser under andra kvartalet 2012, vilket innebär en minskning för tredje kvartalet i rad. Däremot är Siplace entusiastiska över marknaderna i Nord- och Sydamerika. Här steg de totala leveranserna med 28 procent under det andra kvartalet i år, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.