Nya rapporter om elektronikdistribution i Europa

Nu är årets upplaga av rapporten om elektronikdistribution i Europa färdig. Undersökning av ledande elektronikdistributörer, deras marknadsandelar samt marknaden för elektronikkomponenter har gjorts för 21:e året i rad av Europartners Consultants.

De 10 största distributörerna i Sverige hade en sammanlagd försäljning på nästan 4,3 miljarder kronor 2011. Det är cirka 5 procent högre än året innan. De tio största distributörerna har fortfarande omkring 60 procent av DTAM (Distribution Total Available Market) i Sverige. De tio i topp har haft olika utveckling under året. Allt från +70 procent för TTI Group till –10 procent för Future Electronics.

I rapporterna från Europartners Consultants jämförs även försäljningen inom de olika komponentslagen, halvledare, passiva komponenter, elektromekaniska samt övriga komponenter. Rapporterna är skrivna på engelska och innehåller information om distributörer av elektronikkomponenter samt beskriver marknaden i 14 europeiska länder.

Den svenska rapporten omfattar cirka 140 sidor och beskriver över tjugo distributörer samt innehåller en europeisk översikt. Sifferuppgifterna presenteras i såväl lokal valuta som euro och dollar. Priset för den svenska rapporten ”Electronic Component Distribution Report 2012” är 1100 €. Den sammanslagna rapporten om Danmark/Norge kostar 900 € och lika mycket betingar den finska rapporten. En europeisk rapport som beskriver 14 länder och omfattar cirka 900-sidor kostar 5250 €. Rapporterna kan beställas via Bo Abrahamsson www.abrainfo.se .

Comments are closed.