TI satsar på små kvantiteter nakna chip

TI:s nakna kretsoption uppges tillåta kunderna att beställa små mängder (runt 10 stycken) för ett första prototypändamål och wafers för produktionsändamål. Chipen avser integrera multipla funktioner på små ytor.

Texas Instruments (TI) lanserar idag en ny och utökad, paketerad option för halvledare och nya och utökade halvledare i ett paketeringsalternativ med tillgången till. TI: s nakna kretsar.

Programmet tillåter kunderna att beställa små mängder (runt 10 kretsar) för ett första prototypningsändamål , och större mängder vid wafernivåproduktion. Alternativ med nakna chip/wafers tillhandahåller också förmågan att integrera multipla funktioner. Med elektroniska produkter och system som möjliggör att snabbt få fram mindre och mer integrerade TI nakna kretsar till sina kunder att konstruera slututrustning med mindre formfaktorer kan åtgärder ske genom att få fram flerchipsmoduler (MCM) eller systems-in-package (SIP:s).

Comments are closed.