Bill Brox lämnar som vd för Imego

Bill Brox lämnar sitt uppdrag som vd i för forskningsinstitutet Imego efter att ha lett bolaget från start och fram till nu den 2 februari 2012. Imego är en del av institutkoncernen Swedish ICT.

 

Bill Brox

– Bill har visat stort personligt engagemang och gjort goda insatser för att utveckla institutssektorn och bygga upp Imegos verksamhet, säger styrelseordföranden Hans
Hentzell.

– Han har lagt grunden för verksamheten och det inriktning Imego som idag kännetecknas av ett tydligt fokus på sensorer och mätsystem för krävande mätningar och ett väl utvecklat system för att tillvarata IPR. Vi har dock kommit till en punkt då vi väljer att gå skilda vägar. Bill planerar nu att bygga upp en verksamhet där hans långa erfarenhet av institutssektorn, samverkan med universitet och industri samt kunnande i verksamhetsutveckling komma även andra organisationer till nytta.

Som tillförordnad vd, i väntan på en permanent lösning, har styrelsen utsett Leif Ljunqvist, idag även chef för systerinstitutet Acreos verksamhet inom tryckt elektronik.

Imego kommer fortsätta att utveckla och stärka sitt erbjudande av sensorer och mätsystem för krävande mätningar i samarbete med nuvarande och nya partners.

Imego blev 2009 en del av institutkoncernen Swedish ICT, en koncern bestående av fem institut inom sektorn informations- och kommunikationsteknologi. Swedish ICT fokuserar på att utveckla och driva ett effektivt innovationssystem i samarbete med partners inom näringsliv, akademi och universitet. Den koncerngemensamma verksamheten utvecklas nu till att kunna anta större utmaningar och bidra till att lösa flera av dess gemensamma stora utmaningar som till exempel ökad konkurrenskraft, klimatförändringar och för en åldrandebefolkning, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.