Testlösning för 5G NR upp till 6 GHz

På Mobile World Conference visar National Instruments upp  en referenslösning för att testa 5G NR upp till 6 GHz enligt specifikationen 3GPP release 15.

02NI5GMWC

Den allt snabbare takten av 5G–standardisering ökar trycket på att få ut 5G-produkter på marknaden. National Instruments har tagit fram en referenslösning för att utvecklare snabbt skall kunna karakterisera sina konstruktioner och underlätta i övergången från forskning och utveckling till provning.
Referenslösningen sägs vara särskilt lämpad för att testa bredbandiga RFIC, och särskilt de som arbetar i frekvensområdena 3,3 – 4,2 GHz och 4,4 – 5,0 GHz. Upp till 400 MHz kontinuerlig signalbandbredd kan testas. Om högre bandbredd krävs kan man använda en PXIe-5840 Vector Signal Transceiver (VST) som momentant klarar av 1 GHz bandbredd vid signalgenerering och signalanalys vid frekvenser upp till 6 GHz.
VST medger EVM bättre än 0,32 procent (-50 dB) för 100 MHz 5G NR-signaler.

Mätprogramvara  
En kritisk del av denna lösning är mätprogramvaran NI-RFmx för 5G NR som har utvecklats i samklang med 3GPP-specifikationen. Den senaste versionen av mätprogrammet NI-RFmx NR erbjuder 5G NR-vågformer och mätmöjligheter som överensstämmer med den första officiella specifikationen för 3GPP Release 15 för icke-fristående NR. Man har därför möjlighet att testa både OFDMA- och DFT-s-OFDM ”carrier aggregation” med ett flexibelt avstånd mellan underbärvågor från 15 kHz till 120 kHz.

Comments are closed.