Nu är 5G en realitet

Börje Ekholm, CEO för Ericsson sade på pressmötet på Mobile World Conference i Barcelona att:
– 5G är inte längre ett ”buzzword” utan en realitet, men det är nordöstra Asien och Nordamerika som driver utvecklingen.

02borje_ekholm

På mobilmässan i Barcelona nämnde vd Börje Ekholm att fler 5G-affärer börjar ticka in under 2018. När det gäller Asien har Ericsson just skrivit ett tungt, preliminärt avtal med kinesiska China Mobile.  Avtalet gäller IoT och utbyggnad av 5G mobilnät. Ericsson har hittills ingått 38 avsiktsförklaringar avseende 5G.

Enligt Börje Ekholm ligger Nordamerika och nordöstra Asien långt fram vad gäller efterfrågan på den nya tekniken, medan det går trögare i Europa än så länge. Ekholm anser att politikerna måste skynda på tillståndsprocesser för nya kommunikationsnät. I annat fall kommer 5G-utbyggnaden att ta mycket längre tid. Det är framför allt lagar kring dataintegritet som kan utgöra hinder.
– Det är viktigt att regeringarna ser näten som kritiska naturresurser, sade han och jämförde med tillkomsten av järnvägar och vägar:
– Framtidens vägar är digitala motorvägar.
Börje Ekholm framhöll att 5G kommer att bli en kommersiell situation av flera anledningar:
– Först och främst gäller det datatrafiken. Vi behöver 5G för att kunna sänka kostnaden per gigabyte. Vi ser också att de som först tar del av den nya tekniken vinner fördelar, liksom det var när man tidigt gick över till 4G. Där kunde de öka både vinst och marknadsandelar.

Beträffande Ericssons egna intäkter kommer 5G att ge ett betydande bidrag år 2020, efter att ha ökat under 2019. En prognos pekar på att totalmarknaden för 5G kommer att uppgå till 600 miljarder dollar år 2026.

Comments are closed.