Micronic Mydata AB byter namn till Mycronic AB

Vid årsstämman den 6 maj kommer styrelsen att föreslå att Micronic Mydata AB byter namn till Mycronic AB.

När Micronic Laser Systems AB år 2009 köpte Mydata Automation AB tog moderbolaget det gemensamma namnet Micronic Mydata AB. Men i princip alla koncernens dotterbolag, som idag finns i elva länder, behöll sina respektive bolagsnamn.
Integrationen är nu fullt genomförd och för att tydliggöra positionen som ett globalt företag har bolaget beslutat att byta namn till Mycronic.
– Namnbytet skapar tydlighet och enhetlighet externt och internt, säger Lena Olving, VD och koncernchef på Micronic Mydata AB. Det är viktigt för oss att skapa ett globalt företag och mycket sitter i namnet.

Comments are closed.