Termiskt ledande material kyler bilbatterier

Just nu visar Parker Chomerics  senaste termiskt ledande material för bilkylning på Electric & Hybride Europe.

03termobatterier


Therm-a-grip är en termisk gel som kan dispenseras i en automatisk höghastighetsprocess. Det rör sig om en förblandad lösning som kan sprutas över värmegenererande komponenter. Det resulterar i mindre mekanisk stress än med andra material och ger en flexibel täckning som passar där springor ändrar mått.

Termiska fyllmedel är ett annat produktområde. Dessa har en övergripande gelstruktur och används för att skapa termisk långtidsstabilitet.

EMC/EMI är ytterligare ett område med ett flertal lösningar. Ett av dem är Chomerics Premier PBT-225 som är en ledande plast som används för skärmning av elektromagnetiska fält. Sådan plast används alltmer för att spara vikt.

Comments are closed.