Teracom säljer bredbandsverksamhet

Teracom-koncernen säljer dotterbolaget Comet Networks som driver gruppens bredbandsverksamhet. Köpare är det Göteborgsbaserade företaget CSIT.

Försäljningen uppges ge goda förutsättningar för CSIT att utvecklas på den hårt konkurrensutsatta bredbandsmarknaden där det krävs storskalighet och volym för att lyckas. Förvärvet är ett steg i riktningen att skapa en tydlig utmanare på grossistmarknaden.
Comet Networks når idag över 650 000 hushåll och 80 000 företag i ett 50-tal kommuner via DSL och LAN. CSIT har en liknande affärsstrategi som Comet Networks, vilken innefattar fibernät med noder i ett 20-tal kommuner och DSL-nät i ett 15-tal kommuner i västra Sverige. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra några siffror för försäljningen.

Comments are closed.