Kraftsamling ska lyfta innovationsfrågorna

Sverige behöver en innovationsstrategi med konkreta åtgärder. Det är fokus för IVAs kommande projekt Innovation för tillväxt. Honnörsordet är handling.

Styrgruppsordförande Marcus Wallenberg och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs vd Björn O. Nilsson kommer att presentera projektet på en kickoff  den10 september.
En kraftsamling behövs som stimulerar fler företag till att växa, om Sverige ska klara den globala konkurrensen. Sverige måste bli bättre på att omsätta ny kunskap till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster, skriver IVA i ett pressmeddelande.
– Enligt många studier står innovation för merparten av vår tillväxt. Det är mot den bakgrunden som IVA initierar projektet Innovation för tillväxt, säger Björn O. Nilsson, vd för, IVA.
Projektet ska genomföras tillsammans med privata och offentliga aktörer. Målgruppen är politiker, myndigheter, näringsliv och forskningsorganisationer.
– Sverige har en stor potential, men vi kan utnyttja den ännu bättre. Innovation är grunden för att öka vårt välstånd framöver och för att vi ska kunna hävda oss i den globala konkurrensen – därför är det här projektet så viktigt, säger Marcus Wallenberg, ordförande för Innovation för tillväxt och IVA-ledamot.
Innovationsfrågornas ökade betydelse framhäver även Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande och medlen i styrgruppen.
– När vi nu börjar ana att det kommer en återhämtning i den djupa industrikrisen blir innovationsfrågorna alltmer avgörande för industrins utveckling. Det är hög tid att omsätta alla goda idéer som finns hur det ska gå till, säger Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande.

Frågor som projektet ska arbeta med är: Vad är Sveriges styrkor? Hur får vi fler innovationer? Vad krävs för att få små- och medelstora företag att växa? Hur ska små- och medelstora företag stimuleras att satsa mer på forskning och utveckling? Hur omsätter man forskningsresultat till produkter? Projektet ska genomföra aktiviteter som förbättrar förutsättningarna för innovation, utvecklingskraft och entreprenörskap för att stärka näringslivet. Projektet bygger bland annat på Globaliseringsrådets arbete.
Styrgruppen består av Marcus Wallenberg, styrgruppsordförande och ordförande SEB, Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, Maria Anvret, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svenskt Näringsliv, Lars Backsell, ordförande Recipharm, Charlotte Brogren, gd Vinnova, Anders Ekblom, global utvecklingschef AstraZeneca, Johan Hernmarck, ordförande Provider Venture Partners, Christina Lugnet, gd Tillväxtverket, Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall, Björn O. Nilsson, vd, IVA, Göran Sandberg, rektor Umeå Universitet och Melker Schörling, ordförande MSAB.

Comments are closed.