Teracom förbättrade rörelseresultatet

Rörelseresultatet steg för första kvartalet 2009 till 127 miljoner kronor, att jämföras med 117 under samma period i fjol. Resultatet efter skatt minskade dock från 81 miljoner kronor till 57 miljoner.

Under kvartalet har arbetet med att forma Comet Networks varit intensivt, enligt Teracom. Syftet uppges vara att skapa ett nytt, mindre bolag som kan röra sig snabbt och effektivt på den extremt konkurrensutsatta bredbandsmarknaden.

– Första kvartalet 2009 visade Teracom-koncernen ett bättre rörelseresultat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatet ligger väl i linje med förväntan, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom.

Samtidigt rapporterar företaget att Boxer fortfarande är koncernens mjölkkossa.

– Boxer stod för huvuddelen av koncernens intäkter under kvartalet, trots en ökande konkurrens på den mogna svenska betal-tv-marknaden. Under perioden inledde Boxer sin verksamhet på Jylland i Danmark. Det innebär nya kunder, men det totala antalet abonnemang fortsatte emellertid att minska och uppgår vid utgången av kvartalet till 680 000. Samtidigt lägger varje kund mer pengar på sin betal-tv-tjänst. Det visar på att satsningen på de befintliga kunderna ger utdelning.

Teracoms inplacerings- och servicetjänster visade ett starkt kvartal med förlängda och utvecklade avtal med Nokia Siemens och Access Industries. Genom Access Industries förvärv av ice.net kommer ice.net även framöver kunna erbjuda mobila tjänster till sina kunder. Teracom har enligt bolagets rapport fått förtroende för fältservice och övervakning av det näten. Däremot har kärnverksamheten inte gått enligt planerna.

– Kärnverksamhet inom radio och tv har gått något svagare än förväntat. Under perioden har PTS lämnat ett nytt förslag till prisreglering av det digitala marknätet. Teracom anser att förslaget öppnar upp för nyinvesteringar, vilket kan innebära att vi har möjlighet att genomföra en utbyggnad av det sjätte sändarnätet, avslutar Crister Fritzson.

Comments are closed.