Billiga plastsolceller anslutna till elnätet

Ett starkt danskt forsknings- och industrisamarbete har resulterat i att en anläggning med solceller framställda av polymera material för första gången kopplats in på elnätet. Danmarks Tekniske Universitet vid Risø DTU- laboratorium har under lång tid forskat på den här typen av solceller som ett billigare alternativ till dagens solceller. Tillsammans med företagen Mekoprint A/S och Gaia Solar A/S har nu en försöksanläggning, placerad vid Roskildefjorden, anslutits till elnätet. Redan i juni 2008 presenterades Risø plastsolceller, i ett samarbete med Mekoprint A/S, under Roskildefestivalen och då var priset 4 500 €/W. I januari i år var priset nere i 22 €/W och i mars i år 15 €/W. Senare under 2009 förväntas priserna på solcellerna kunna vara nere runt 4-5 €/W.

Comments are closed.