Teracom etablerar bredbandssektion

Det statligt ägda bolaget Teracom Boxer Group ger sig nu på allvar in på bredbandsmarknaden som kommunikationsoperatör (KO) och etablerar en ny sektion inom Teracom Telekom med namnet Broadband Networks.

”Teracoms satsning på att bli kommunikationsoperatör (KO) har visat sig vara helt rätt, efterfrågan från marknaden på Teracoms tjänster inom KO-rollen är stort och vi har redan vunnit fem affärer. Den första januari 2016 tar Teracom Telekom över uppdraget att kommersialisera KO-affären från bolagets strategiavdelning”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I början av 2015 tog bolagets koncernledning beslut om att satsa på att Teracom AB skulle bli kommunikationsoperatör. Ett team på företagets strategiavdelning har undersökt affärsmöjligheterna, utvecklat produkter och testat dem på marknaden. Nu menar Teracom att tiden kommit till att produkterna ska kommersialiseras och en reguljär organisation byggas. Teracoms affärsområde Telekom tar över ansvaret och skapar en ny sektion för arbetet – Broadband Networks.
– Vi etablerar en ny sektion för att få en snabbrörlig organisation med det stora bolagets möjligheter. Jag är helt övertygad om att det här är det absolut bästa sättet att på kort tid etablera oss som kommunikationsoperatör på marknaden, säger Mattias Öhman, affärsområdeschef på Telekom.
Sektionen kommer att vara sälj- och marknadsorienterad och även innehålla teknikspecialister för utveckling och etablering av affären. Fyra tjänster är initialt utlysta – en sektionschef som även kommer att vara sälj-, och marknadsansvarig, en key account manager, en teknikansvarig samt en teknisk designer.

– Vi har alla förutsättningar att bli stora inom den här branschen. Första steget är att vinna fler affärer. När vi har tagit hem affärerna fortsätter vi att bygga organisationen på det sätt som krävs för att kunna leverera enligt våra kunders önskemål, säger Mattias Öhman.

Svenska Staten är ensam ägare till Teracom Boxer Group AB som är ett svensk aktiebolag med säte i Stockholm. Styrningen av koncernen, som vid utgången av 2013, förutom moderbolaget Teracom Boxer Group AB, bestod av de rörelsedrivande dotterbolagen Teracom AB och Boxer TV-Access AB i Sverige, Teracom A/S och Boxer TV A/S i Danmark utgår från Teracom Boxer Group AB (tidigare Teracom Group AB), som sedan juni 2011 är moderbolag i koncernen.

Comments are closed.