Teracom bygger ut DVB-T-nätet

Det svenska DVB-T-nätet byggs ut med sändare från Rohde & Schwarz. Det utökade sändarnätet är planerat att tas i drift före slutet av 2008.

Teracom, som är den svenska nätoperatören för radio- och TV-sändningar, bygger ut sitt DVB-T. För utbyggnaden har Teracom beställt 50 högeffektsändare av typen R&S NV8600. Installationen planeras vara klar hösten 2008.
I mars i år beslutade Granskningsnämnden för radio och TV att utfärda ytterligare åtta nationella och nio regionala licenser för TV-utsändningar. För att få den nödvändiga infrastrukturen ökar nu Teracom kapaciteten i sitt nät.
Högeffektsändarna har i huvudsak uteffekter i intervallet 1,3 kW till 3,1 kW. Dessa sändare kommer att köras i en konfiguration 6+1 reserv vid de olika sändarstationerna.
Sändarserien R&S NV8600 tillhör den senaste generationen av kompakta sändare och kräver ett minimum av utrymme. Jämfört med andra produkter på marknaden idag, kan de sänka energikostnaderna med upp till 20 procent tack vare sin höga verkningsgrad.

Comments are closed.