Mobiltelefonkomponenter borta inom tre månader

Freescale Technology Forum, Paris
– Vi räknar med att ha en lösning klar inom 90 dagar, säger Rick Beyer, vd för Freescale. Helst ser vi en snabb försäljning, men vi kan också tänka oss ett samarbete under en period.

Freescales avhopp från marknaden för mobiltelefonkomponenter var naturligtvis det stora diskussionsämnet på Freescale Technology Forum i Paris. För Freescale innebär beslutet att ca 20 procent av verksamheten, ca  miljard dollar, försvinner. Det skall ersättas av en ökad fokusering på fordonselektronik, nätverkskomponenter, elektronik för medicinskt bruk och konsumentelektronik. Rick Beyer är noga med att påpeka att det bara är elektronik för mobiltelefoner som påverkas.
– Vi kommer att satsa ännu hårdare på elektronik för telekominfrastruktur än tidigare och det innefattar t ex mobil kommunikation enligt LTE. Där ligger vi mycket långt framme och har redan fungerande prototyper.

Comments are closed.