Temperaturprofil med precision

Solderstar är ett brittiskt företag som har specialiserat sig på produkter för att mäta temperaturprofilen på ett kretskort under pågående lödprocess.

För att få goda lödfogar är det nödvändigt att ha rätt temperaturprofil i lödugnen. För att ställa in den rätt krävs det att man verkligen vet vad det är för temperatur vid olika tidpunkter på olika ställen på kretskortet.
Solderstars ”automatic profiling system” (APS) samlar in mätvärden då ett kretskort befinner sig på dess väg genom i lödugnen för omsmältning. Systemet skräddarsys för att passa kundens ugn så att kraven mäts exakt. Speciella temperaturprobar monteras längs den upphettade platsen, på båda sidor av maskinen, för att i realtid känna av aktuella temperaturer på produkten. Förutom detta håller systemet koll på den aktuella hastigheten och positionen för varje moment i processen.
Det nya APS-systemet är omkonstruerat för att få mindre temperaturprobar vilka därför kan placeras närmare kretskortet för att ge noggrannare temperaturmätningar i närheten av kretskortet under lödprocessen. Det mindre formatet minskar risken för att proben skuggar produkten.
Genom att använda inmatning med streckkod kan profilerna i databasen anpassas till ett speciellt kretskort, vilket ger full spårbarhet.
Solderstar har tagit fram utrustning av detta slag även för våglödning, kondensationslödning och selektivlödning. Svensk representant är Desab AB.

 

Comments are closed.