Grönt ljus för Sensys

Sensys har tecknat avtal värt 160-200 miljoner kronor med den spanska systemintegratören Telvent om leveranser till det saudiska företaget Dallah.
Avtalet  som avropas inom sex månader har vunnits  i hård internationell konkurrens och föregåtts avomfattande testprogram. Sensys teknik har utsatts för hårda tester i konkurrens med världens ledande tillverkare av mätsystem för hastighets- och rödljusövervakning.

Den av Sensys utvecklade unika tekniken med en målföljande och lågenergiförbrukande dopplerradar har i testerna visat sig på många punkter vara överlägsen äldre och etablerade tekniker, såsom loopar och enklare typer av icke målföljande dopplerradar.

Sensys teknik, som fortfarande betraktas som ny och banbrytande inom området för hastighets- och rödljusövervakning, har med detta avtal fått sitt stora internationella genombrott

Comments are closed.