Telit köper ZigBee-tillverkare

Telit Communications PLC köper One RF Technology S.A.S. (“One RF”). One RF är ett privatägt franskt företag som konstruerar lösningar med trådlös dataöverföring för M2M- och telemetritillämpningar och har utvecklat egna ZigBee-lösningar som kompletterar Telits befintliga produktutbud.

För att betala förvärvet emitterar Telit 1 300 000 nya stamaktier på 1 p vardera i Telits aktiekapital. Telits totala aktiekapital – efter utgivandet av de nya aktierna – uppgår därmed till 44 514 281 stamaktier om 1p vardera och en röst per aktie. Inga aktier innehas av företaget.
Det strategiska förvärvet av One RF kommer att ge Telit möjlighet att utöka sina marknadsandelar inom M2M (maskin-till-maskin-kommunikation) som kräver lösningar för korta avstånd eller lösningar som kombinerar korta avstånd med cellteknik.
One RF har två produktsortiment för M2M-marknaden som baseras på standard ZigBee och egna protokoll för meshnät enligt IEEE 802.15.4. Dessa produkter baseras på egen programvara som utvecklats av One RF. Telit kommer att låta dessa produkter ingå i produktutbudet gentemot befintliga och framtida M2M-kunder. Dessutom, baserat på denna teknik, kommer Telit att utveckla och erbjuda routrar och gateways som kommer att underlätta införandet av meshnät på korta avstånd som ansluts via en cellinfrastruktur. De 15 medarbetarna i One RF kommer att helt integreras med de 40 medarbetare som Telit har i sitt forsknings- och utvecklingscentrum som ligger på Sardinien.

Comments are closed.