Teliasonera överklagar ryskt domslut

Teliasonera och Altimo har nu båda överklagat domslutet från den 14 oktober då en rysk appelationsdomstol dömde till förmån för Telecominvest. Ärendet gäller en stämning från Telecominvest i april 2010. Altimo och Teliasonera delar inte domstolens bedömning och anser att beslutet baseras på en otillräcklig analys av fakta, tillämpliga regler och stadgar.

I november 2009 enades Altimo och Teliasonera om villkoren för en sammanslagning av sina ägarintressen genom att bidra med respektive bolags direkta och indirekta ägande i Turkcell och Megafon i ett nytt gemensamt bolag, med väl fungerande bolagsstyrning. Även AF Telecom, Megafons näst största aktieägare uppges bjudits in att ansluta sig till det nya företaget.

I april 2010 gick AF Telecom, via sitt majoritetsägda bolag Telecominvest, till domstol i Moskva med en begäran att alla delar av avtalet mellan Teliasonera och Megafon skulle ogiltigförklaras. Den 22 juni dömde rätten till Telecominvests fördel.

Teliasonera och Altimo anser att avtalet är fullt giltigt och genomförbart samt att det inte går emot rysk eller annan lagstiftning, eller att det inkräktar på tredje parts intressen (inklusive Telecominvest). Båda företagen motsätter sig att ett avtal om avsikter kan bli prövat i domstol för att stå i konflikt med den ryska lagen för utländska investeringar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.