Danmark köper in sig i ESS

I dag har en extra bolagsstämma hållits för ESS AB. I samband med den har den danska staten blivit delägare i ESS AB genom köp av 26,316 procent av aktierna i bolaget. Tre representanter för Danmark har valts in i styrelsen. ESS AB är det bolag som ska bygga den stora europeiska materialforskningsanläggningen European Spallation Source i Lund.

ESS AB bildades i april 2010 och har hittills varit helägt av svenska staten. Nu har den danska staten köpt en dryg fjärdedel av aktierna. 16 länder finns med i styrgruppen för ESS. Allt eftersom slutförhandlingar sker om varje lands ekonomiska deltagande kommer fler länder att köpa aktier i ESS AB.

Comments are closed.