Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör

Dagens normalanvändare av mobiltelefoner utsätter sig för en ökad risk att drabbas av elakartad hjärntumör (gliom), enligt forskare vid Örebro universitetssjukhus (USÖ) och WHO. Med samma avgränsningar som i WHOs studie "Interphone" skulle Örebroforskarna kommit fram till snarlika resultat. När WHO-studien Interphone publicerade sitt resultat i maj var tolkningen försiktig och man förordade ”mer forskning” för att bekräfta resultaten. Man bortsåg då från de resultat som gruppen vid Örebro universitetssjukhus redovisat tidigare och som kritiserats för att ha visat högre risker än övriga studier.

I senaste numret av International Journal of Epidemiology visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro att då samma avgränsningar görs i deras studie som i WHO-studien, erhålls snarlika resultat.

WHO-studien Interphone omfattade enbart personer som fått en hjärntumör diagnosticerad när de var i åldern 30-59 år och man tog inte hänsyn till dem som använde vanliga trådlösa bordstelefoner (DECT). Dessutom begränsades den mest exponerade gruppen till dem som använt mobiltelefon i endast 1640 timmar eller mer. Det motsvarar en halv timme om dagen utslaget på tio år.

Örebrostudierna innefattade däremot patienter i åldern 20-80 år med hjärntumör. Användning av DECT-telefon kartlades lika noggrant som användning av mobiltelefon. Analysen för den högst exponerade gruppen gällde personer som använt mobilen i ett högre totalt antal timmar än Interphone; 2000 timmar eller mer.

När Örebroforskarna i den nya analysen begränsade analysen till det som WHO-studien gjort, det vill säga endast inkludera patienter och jämförelsepersoner i åldern 30-59 år och att inte ta hänsyn till DECT-telefonanvändare samt sänka ribban för den högst exponerade gruppen till 1640 timmar, föll riskökningen för gliom från 131 % (oddskvot 2,31) till 75 % (oddskvot 1,75) för den mest exponerade gruppen. Interphones motsvarande resultat var 40 % förhöjd risk (oddskvot 1,40). Snarlika resultat ses även för tumörer i den mest strålningsexponerade delen av hjärnan (tinningloben), men nu är det Interphonestudien som ger den högre riskökningen, 87 % (oddskvot 1,87) mot Örebrogruppens 46 % (oddskvot 1,46).

Förutom att liknande resultat erhålls då samma förutsättningar ges i båda studierna, bekräftar analysen den kritik som framförts om WHO-studien. Risken har undervärderats på grund av att man uteslutit patienter i åldrarna 20-29 år samt 60 år eller äldre, inte tagit hänsyn till DECT-telefonanvändare och inte analyserat risken för de som forskarna vid USÖ betecknar som "verkligt tunga användare".

Sammanfattningsvis gäller för båda studierna att en statistiskt säkerställd fördubblad risk för gliom ses på samma sida av hjärnan som mobilen använts under totalt 1640 timmar eller mer (Örebrogruppen oddskvot 2,18, Interphone oddskvot 1,96). Likadana resultat fås alltså i bägge studierna om samma kriterier används vid analys, det vill säga. typ av telefon (endast mobil), användningstid, åldersgrupp och tumörens läge i hjärnan i förhållande till exponering för mikrovågor från mobilen, enligt ett pressmeddelande.

För mer information hänvisar USÖ till:
Lennart Hardell, Överläkare, Onkologiska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Tel 019-602 10 00, e-mail: lennart.hardell@orebroll.se
och
Kjell Hansson Mild, Docent, Institutionen för Strålningsvetenskap, Umeå universitet.

Referenser:

The Interphone Study Group. Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the Interphone international case-control study. Int J Epidemiol 2010;39: 675–694.

Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Re-analysis of risk for glioma in relation to mobile telephone use: comparison with the results of the Interphone international case-control study. Int J Epidemiol 2010; doi:10.1093/ije/dyq246.

Comments are closed.