TeliaSonera köper Eesti Telekom kontant

Estlands regering accepterar TeliaSoneras kontanterbjudande på aktierna i Eesti Telekom efter att parterna överenskommit om en extra aktieutdelning från bolaget i år och en utdelningspolicy för de kommande tre åren.

– Vi välkomnar regeringens beslut att acceptera erbjudandet och är nöjda med den överenskommelse vi har träffat. Regeringen har agerat mycket professionellt under utvärderingsprocessen. En extra aktieutdelning för 2008 och en utdelningspolicy för de kommande åren kommer att understryka hur förmånligt det pågående kontanterbjudandet är och skapa klarhet kring Eesti Telekoms framtida aktieutdelningar, säger Per-Arne Blomquist, vice VD och CFO i TeliaSonera.
Eesti Telekom kallar till en extra bolagsstämma den 1 oktober 2009 i Tallinn där de föreslår aktieägarna att dela ut 964 miljoner EEK (625 miljoner SEK) från det intjänade resultatet i form av en extra aktieutdelning på 6,99 EEK (4,53 SEK) per aktie i Eesti Telekom samt att godkänna en utdelningspolicy för utdelning av de intjänade resultaten under åren 2009-2011.
Den extra aktieutdelningen omfattar samtliga aktieägare, inklusive de som redan har accepterat kontanterbjudandet sedan acceptperioden påbörjades den 9 september 2009.
SEB Enskilda är finansiell rådgivare till TeliaSonera i denna transaktion.

 

Comments are closed.