Telia Sonera ökar ägandet i UCell

Telia Sonera ökar sin ägarandel i UCell, från 74 till 94 procent, genom förvärv av aktier i bolaget TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. från Takilant Limited.

Telia Sonera betalar omkring 1 550 miljoner kronor. TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. är ett holdingbolag med säte i Holland och som äger UCell i Uzbekistan.

Comments are closed.