Order på frekvensomriktare

Vacon AB har slutit avtal med Holmen Timber AB om att leverera huvuddelen av alla frekvensomriktare till det sågverk som Holmen Timber bygger i Braviken utanför Norrköping.

När sågverket tas i drift i januari 2011 uppges det bli Skandinaviens största.

Uppdraget innebär att Vacon kommer att leverera frekvensomriktare med effekt från 0,37 kW till 400 kW till det nya sågverket, samt biträda vid optimeringen av utrustningen under inkörningsfasen. Vacon kommer att leverera både direkt till Holmen Timber och till flera underleverantörer, såsom tyska LINCK och svenska Renholmen, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.