Telia Sonera dömt för missbruk

Stockholms tingsrätt har dömt Telia Sonera att betala 144 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för missbruk av dominerande ställning genom marginalpress. Beloppet är det som Konkurrensverket begärt att tingsrätten skulle döma ut.

─ Jag är mycket nöjd med tingsrättens dom mot Telia Sonera. Domen innebär att tingsrätten helt har gått på vår linje, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket hävdade i sin stämningsansökan 2004 att Telia Sonera missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för tillträde till fast accessnät via återförsäljartjänster för ADSL-anslutningar under åren 2000 – 2003. Under denna tid pågick övergången från uppringd internetanslutning (via modem) till ADSL för fullt.

─ Detta är ett av de principiellt mest viktiga missbruksärenden vi haft att hantera sedan 1990-talet. Det är bra att tingsrätten nu har dömt Telia Sonera att betala ett så högt belopp i böter/konkurrensskadeavgift. Jag hoppas att andra aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden tar intryck, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket.

Tingsrätten har funnit att Telia Sonera i flera fall under perioden har gjort sig skyldigt till otillåten marginalpress. Bolaget har erbjudit grossist- och slutanvändartjänster för bredbandsanslutning till sådana priser att marginalen mellan grossistpriset och priset till privatkunder var otillräcklig för att täcka Telia Soneras egna kostnader för att sälja bredband till privatkunder. I flera fall har bolaget, enligt tingsrätten, till och med tillämpat ett högre pris gentemot sina konkurrenter än mot privatkunderna.

Marginalpressen begränsade möjligheten för Telia Soneras konkurrenter inom uppringt internet att expandera på bredbandsmarknaden. Den försenade deras inträde på denna marknad och fick dem att under långa perioder sälja med förlust eller med så låg lönsamhet att de inte kunde ägna sig åt aktiv marknadsföring för att vinna nya kunder, skriver tingsrätten i sin dom.

─ Missbruk av dominerande ställning är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Det snedvrider konkurrensen på marknaden, vilket i sin tur drabbar konsumenterna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Tingsrättens dom kan överklagas till Marknadsdomstolen som är högsta instans i konkurrensmål, enligt ett pressmeddelande från Konkurrensverket.

Comments are closed.