Telia Sonera avyttrar NextGenTel

TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av sitt norska dotterbolag NextGenTel till Telio, ett bolag noterat på Oslobörsen. Försäljningspriset är 601 norska kronor (cirka 700 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

Telia Sonera köpte NextGenTel 2006 och bolaget har bedrivit sin verksamhet som ett dotterbolag inom Telia Sonera-koncernen. För niomånadersperioden 2012 redovisade de intäkter om 693 MNOK och EBITDA före engångsposter uppgick till 118 MNOK.

TeliaSonera har efter en utvärdering kommit fram till att NextGenTel inte har en tillräckligt stark plattform för att konkurrera framgångsrikt på den norska bredbandsmarknaden.

– Efter en noggrann genomgång avseende våra möjligheter för NextGenTel, har vi beslutat att prioritera andra delar av vår verksamhet där vi bedömer att vi kan få högre avkastning. Telia Sonera kommer fortsättningsvis att erbjuda kunderna i Norge sina tjänster via de mobila varumärkena NetCom och Chess, säger Malin Frenning, chef för affärsområde Bredbandstjänster:

Avtalets slutförande är beroende av godkännande från myndigheter. TeliaSonera erhåller i samband med affären 531 MNOK kontant och återstående belopp om 70 MNOK i form av Telioaktier

Comments are closed.