LTH bygger accelerator åt ESS

En del av den utrustning som om sju år ska accelerera protoner till nära ljushastigheten i ESS:s accelerator har nu börjat konstrueras på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Det handlar om teknik från radiosändarnas värld som tas fram under ledning av Anders J Johansson, forskare i elektro- och informationsteknik vid LTH.

Optimeringar han och kollegorna lärt sig i samband med att de utvecklat radiosändare för bland annat mobiltelefoner ska nu användas för ett helt annat område. Radiosändarna genererar ett elektriskt fält som får fart på protonerna. För att förklara principen jämför Anders J Johansson med fotboll:

– Tänk dig 200 fotbollsspelare som står på rad och skjuter bollen (neutronen) vidare till nästa. Under 600 meter utdelas 200 sparkar i exakt rätt ögonblick så att farten hela tiden stiger.

För att ”tajma” processen krävs att det elektriska fältet måste ha precis rätt styrka. Forskarna löste det med hjälp av en avancerad huvudklocka, ESS centrala klocka. Denna klocka konstrueras också av Anders J Johansson och hans grupp.

Protonerna krockar med ett mål i materialet volfram varpå neutroner genereras via spallation. Det är sedan dessa neutroner som man strålar på det objekt man vill undersöka, enligt ett pressmeddelande.

Länk till artikeln om ESS i senaste numret av LTH-nytt.

Comments are closed.