Handlingsplan för digitalisering

Digitaliseringskommissionen har överlämnat "Handlingsplan för Digitaliseringskommissionen – inriktning och ambitioner (N2012:04/2012/3)" till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I handlingsplanen konstaterar Digitaliseringskommissionen att Sverige har en lång tradition av digitalisering och bred digital delaktighet. Samtidigt är regeringens it-politiska mål, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, högt ställt. För att nå dit räcker det inte med att bara förvalta Sveriges redan starka position.

– Vi måste både fortsätta vidareutveckla hur vi använder digitaliseringen och ständigt sträva efter att inkludera fler grupper, på alltmer lika villkor, säger Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen.

Handlingsplanen lyfter fram tre områden ur regeringens nationella it-strategi, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, och det är mot dessa områden Digitaliseringskommissionen kommer inrikta sitt arbete. Det handlar om:

  • Digitalt innanförskap och jämställdhet,
  • Skola, undervisning och digital kompetens.
  • Entreprenörskap och företagsutveckling.

– Digitaliseringskommissionen är en central aktör för att vi ska kunna genomföra den Digitala agendan. Deras handlingsplan är ett bra avstamp för kommissionens fortsatta arbete. Jag kommer följa deras fortsatta arbete med stort intresse, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt, i ett pressmeddelnde.

Comments are closed.