Telia och Telenor bildar nätbolag i Danmark

Telia Soneras dotterbolag i Danmark, Telia, har ingått ett avtal om att dela nätverk med Telenor i Danmark Företagen kommer också att etablera ett gemensamt infrastrukturföretag som ska driva det gemensamma nätet.

Avtalet kommer att ha en ”betydande inverkan” på såväl kundens upplevelse som de ekonomiska resultaten och berör de båda företagens 2G, 3G och 4G-nät, enligt ett pressmeddelande.

– Beslutet att slå samman våra nätverksinvesteringar och kompetenser inom nätverk är en milstolpe. Tillsammans kommer vi att skapa Danmarks bästa mobilnät och därmed ge den bästa kundupplevelsen för användare av smarttelefoner, tablets och mobilt bredband, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområde Mobility services vid Telia Sonera.

Med detta avtal kommer de båda företagen ge varandra tillgång till befintliga torn i områden där de annars skulle ha varit tvungen att bygga sina egna. Dessutom kommer framtida, nya mobilmaster att byggas gemensamt av Telenor och Telia i Danmark. Detta kommer att minska företagets utgifter för mobil infrastruktur och på samma gång ge dem möjlighet att expandera det gemensamma nätverket snabbare, än vad de annars skulle kunna göra på egen hand.

– Telia Sonera har höga ambitioner i Danmark. För att uppnå dessa ambitioner måste vi göra två saker framgångsrikt, vi måste ge en kundupplevelse i världsklass och vi måste säkerställa att omfattningen av vårt nätverk säkerställer att det är lönsamt att göra affärer i Danmark på lång sikt. Genom att dela nät, tar vi ett strategiskt viktigt steg på båda fronterna och gör oss bättre förberedda att möta konkurrensen, konstaterar Håkan Dahlström.

Kunder kommer att börja känna av effekterna av ”nätverkspartnerskapet” direkt. Som en del av avtalet är Telenor och Telia redan i färd med att ge varandra tillgång till befintliga 2G-och 3G-positioner inom ramen för lagstiftningen om mobila torn – liksom inom planeringen av nya, gemensamma 2G- och 3G-positioner.

Partnerskapet omfattar endast radioaccessnäten, det vill säga antenner, torn och transmissionsutrustning som upprättar anslutningar till mobilenheter. Partnerskapet berör inte de båda bolagens centrala (core) nätverk där deras tjänster produceras – de centrala nätverken kommer även fortsättningsvis att drivas separat. Telia och Telenor kommer att fortsätta som två oberoende leverantörer och kommer även i framtiden att konkurrera aggressivt om kunderna genom olika produkter, tjänster och priser. Telenor och Telia har rapporterat in bildandet av det nya gemensamma nätbolaget till den danska konkurrensmyndigheten och Konsumentverket.

Comments are closed.