Telecom Citys testlabb i molnmiljö invigs

Medlemsföretagen i Telecom City har sedan en tid tillbaka arbetat fram möjligheten att skapa en gemensam labbmiljö där utveckling, test och samarbete kan ske.

Tanken uppges hela tiden ha varit att skapa en miljö baserad på teknik i framkant. Nu öppnar de upp dörrarna för Telecom City-labbet.

– De inledande diskussionerna fokuserade på de skalfördelar som en gemensam labb-miljö skulle kunna erbjuda. Test är en viktig men mycket kostsam uppgift i utvecklandet av nya produkter och tjänster. Det är bara stora organisationer som har råd med de investeringar som krävs för att bygga egna labbmiljöer för realistiska och storskaliga test. Samtidigt står testmiljöerna outnyttjade i perioder. Idén var att man skulle kunna dela på miljöerna och på kostnaderna, säger Therese Hogblad, tf Projektchef på Telecom City.

Logica har tillsammans med Telenor varit två av de drivande medlemsbolagen bakom Telecom City. Företagen såg tidigt fördelarna i projektet och har varit aktiva i planeringsarbetet och genom operativa insatser. Logica har exempelvis varit med och byggt själva plattformen för det gemensamma labbet.

– En virtuell molnmiljö innebär stor flexibilitet och enorma skalfördelar. Han menar att en flexibel molnlösning var en förutsättning för att alla medlemmar i nätverket skulle kunna ta del av labbet, säger Bengt-Åke Claesson på Logica och styrelseledamot i Telecom City.

Via ett webbgränssnitt uppges varje projekt snabbt och enkelt kunna bygga och riva unika test- och produktionsmiljöer utifrån angivna kriterier. Miljöerna kan sparas och klonas och det är lätt att gå tillbaka till tidigare versioner.

”Genom en så kallad ”Molnbrygga”/Management Plattform med hög säkerhetsklass, ansluts du till olika server- och databasparker över hela världen. Detta innebär att du får tillgång till obegränsad kapacitet. Automatisk växling mellan olika parker gör att du inte påverkas av att enstaka anslutningar går ner. Infrastrukturen tillåter projektet att skala upp kapacitet när det behövs och skala ner när belastningen minskar. Du betalar enbart för det utrymme och den tid som verkligen utnyttjas. Telecom City-labbet erbjuder även en svensk lokal molnleverantör”, enligt ett pressmeddelande.

Även om Cloud-lösningen är helt virtuell och kan nås var som helst så har Telecom City inrättat en fysisk labbmiljö på Campus Gräsvik, där det finns tillgång till arbetsstationer samt utrustning för olika tester. Logica, som har hög kompetens kring en av plattformarna i labbet, utbildar och hjälper bolagen att komma igång. Telenor erbjuder möjligheten att boka tid i deras fysiska testlabb för nät-, och roamingtester som finns i nära anslutning till Telecom City-labbet. Ytterligare ett medlemsbolag – City Network – erbjuder tillgång till sitt City Cloud via Telecom City-labbet.

Redan idag bedrivs ett antal testprojekt på prov i labbet. Logica använder själva testlabbet för flera kunders räkning affärsutvecklingsprojekt samt ett student- och forskningsprojekt som bedrivs av Blekinge Tekniska Högskola. Noisy Cricket, Malvacom och Ericsson är andra exempel på medlemsbolag som redan påbörjat testverksamhet.

Telecom City-labbet finansieras genom Innovativa Blekinge – ett regionalt strukturfondsprojekt – som bland annat bedrivs tillsammans med BTH. Medlemsföretagen i Telecom City erbjuds att kostnadsfritt använda Telecom City-labbet fram till årsskiftet. Labbet invigs officiellt idag den 14 juni.

Comments are closed.