Nokia och Apple överens

Nokia meddelar att man har tecknat ett avtal om patentlicenser med Apple. Avtalet kommer att leda till en avveckling av alla patenttvister mellan företagen och en återkallelse av Nokias och Apples respektive klagomål hos US International Trade Commission.

Den finansiella strukturen i avtalet består av en engångsbetalning från Apple till Nokia och en löpande royalty under avtalsperioden. De övriga och särskilda villkoren i avtalet är konfidentiella, enligt ett pressmeddelande.

– Vi är mycket nöjda med att Apple ansluter sig till det växande antalet Nokia-licenstagare. Uppgörelsen visar på Nokias branschledande patentportfölj och ger oss möjlighet att fokusera på att ytterligare licensieringsmöjligheter på marknaden för mobila kommunikationer, säger Stephen Elop, vd och CEO för Nokia.

Under de senaste två decennierna har Nokia investerat cirka 43 miljarder euro i forskning och utveckling och byggt en av den trådlösa branschens starkaste och bredaste IPR-portföljer, med över 10 000 patentfamiljer.

Avtalet förväntas ha en positiv, ekonomisk effekt på Nokias affärsområde Devices & Services nyligen reviderade prognos för det andra kvartalet 2011 att nå ”break-even”.

Comments are closed.