Telenor Sverige varslar

I samband med rapporten för årets första kvartal meddelar Telenor Sverige att 400 tjänster varslas.

– Trots hårt arbete har lönsamheten inte ökat i den utsträckning vi hoppats på. Idag har vi betydligt högre kostnader än våra konkurrenter och det är ohållbart i längden. Lågkonjunkturen har bidragit till att sätta ökad press på verksamheten. För att nå våra mål och kunna vara konkurrenskraftiga på den svenska marknaden måste vi sänka våra kostnader och arbeta mer effektivt. Det innebär tyvärr att vi måste minska på antalet tjänster vilket naturligtvis är ett tungt beslut för hela organisationen, säger Lars-Åke Norling, vd Telenor Sverige.

Enligt företaget fördelar sig varslen på följande sätt: Stockholm 211 tjänster, Karlskrona 169 tjänster, övriga orter totalt 20 tjänster. I samband med varslen avslutas uppdrag med totalt 135 konsulter. Fackliga förhandlingar har inletts. Telenor Sverige har idag 2 400 medarbetare.

Comments are closed.